Utylizacja 1050 szt. dysków twardych HDD

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/67336/details . Składanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

Na pytanie wykonawcy z dnia 25 lipca br., tj. "Do pracy urządzenia do niszczenia dysków niezbędna jest instalacja trójfazowa (tzw. siła). Czy zamawiający zapewnia takie przyłącze?", zamawiający niezwłocznie udzielił następujących wyjaśnień: 

Wykonawca samodzielnie i na własny koszt zapewnia źródło zasilania energią urządzenia do niszczenia dysków. Tak należy rozumieć postanowienie § 3 ust. 4 wzoru umowy, gdzie stwierdzono, że "Cena utylizacji jednego dysku zawiera wszelkie koszty zniszczenia i ostatecznej utylizacji wraz z kosztami wykonania dokumentacji video oraz koszt zasilania energią urządzeń służących do niszczenia dysków". Zamawiający zapewnia wykonawcy możliwość ustawienia agregatu prądotwórczego na zewnątrz budynku (siedziby) w jego pobliżu.

 
Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
czwartek, Lipiec 21, 2022 - 09:49