Projekty aktów prawnych

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenialub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym

Uzgodnienia

Konsultacje publiczne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Uzgodnienia

Konsultacje publiczne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi

Uzgodnienia

Konsultacje publiczne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu

Uzodnienia

Konsultacje publiczne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia Wykazu Produktów Biobójczych

Uzgodnienia

Konsultacje publiczne

Projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne

Uzgodnienia

Konsultacje publiczne

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

konsultacje

konsultacje spoleczne

projekt

Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

konsultacje_mi_dzyresortowe.pdf

konsultacje_spo_eczne.pdf

projekt_rozporz_dzenia.pdf
 

Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień

Stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

 

 • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wykazów danych i dokumentów, które należy dołączać do wniosku  o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi zgodnie z przepisami zawartymi w Farmakopei Polskiej i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych.
 • Projekt ustawy o produktach biobójczych.

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.2001. nr 112, poz. 1198, ze zm.) „Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek”.

Opublikowany przez:
urpl
Data publikacji:
czwartek, Listopad 19, 2015 - 15:52

Rejestr zmian

 • środa, luty 17, 2016 - 13:20 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • środa, luty 17, 2016 - 13:21 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • środa, luty 17, 2016 - 14:15 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • środa, luty 17, 2016 - 14:17 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • środa, luty 17, 2016 - 14:17 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • środa, luty 17, 2016 - 14:19 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • środa, luty 17, 2016 - 14:20 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • środa, luty 17, 2016 - 14:27 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • środa, luty 17, 2016 - 14:27 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • poniedziałek, luty 22, 2016 - 11:26 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.