Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /URPLWMiPB/SkrytkaESP

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego/

lub

https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne

U W A G A:

W celu złożenia wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

1.

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.

2.

Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres urpl@urpl.gov.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3.

Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00 – 16:00 do Kancelarii Głównej mieszczącej się w Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa na następujących nośnikach danych:

Dyskietka 1,44 MB

Pamięć masowa USB

Płyta CD-RW

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do URPL:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, ODS, ODT, DOCX, XLSX/XLS, TXT, GIF, TIF/TIFF, JPG/JPEG, PNG, SVG, PDF

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
środa, luty 17, 2016 - 12:29

Rejestr zmian

  • środa, luty 17, 2016 - 12:30 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
  • poniedziałek, Marzec 14, 2016 - 13:23 - Aktualizowano przez sebtom.