(nieaktualne) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/61108/details . Składanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

W następstwie wniesienia pytania przez wykonawcę, zamawiający wprowadził w dniu 24 maja 2022 r. zmianę opisu poz. 32 w formularzu ofertowym. 

Zapraszamy do składania ofert w terminie upływającym w dniu 26 maja 2022 r. o godzinie 10:00.

W dniu 30 maja 2022 r. procedura została anulowana/unieważniona ze względu na brak pełnego zabezpieczenia środków finansowych, wobec wysokich cen zaoferowanych przez wykonawców. Zamawiający zapewnił sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, w szczególności gdy taki wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze. Zapytanie ofertowe zostanie ponowione po przeprowadzeniu weryfikacji ilościowej i rodzajowej asortymentu w ramach przedmiotu zamówienia.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
czwartek, Maj 19, 2022 - 12:34