Dostawa certyfikatu elektronicznego potwierdzającego prawo do korzystania w okresie 12 m-cy z usługi wsparcia technicznego producenta oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise for VMware 13 sockets wraz z bezpłatną aktualizacją

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/33914/details Składanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

W dniu 14 lipca br. zamawiający dokonał zmiany treści zapytania ofertowego i wzoru umowy ( § 1 ust. 1) usuwając sformułowanie „oraz V-VASENT-VS-P01YR-00”. Ta zmiana została uwzględniona w plikach pn. "20210714 zapytanie ofertowe i formularz oferty_aktualizacja" oraz "20210714 wzór umowy_aktualizacja"

Zapraszamy do składania ofert w terminie upływającym w dniu 16 lipca 2021 r. godz. 12:00. 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
poniedziałek, Lipiec 12, 2021 - 12:35