(06/2017) Najem 12 wysokonakładowych monochromatycznych urządzeń kopiująco-drukujących wraz z licencjami na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku, a także kompleksowa obsługa serwisowa tych urządzeń w całym okresie najmu

Karty podstawowe