(05/2017) System redundantnych macierzy dyskowych, obejmujący rozbudowę macierzy istniejącej u zamawiającego, wraz z instalacją i świadczeniem usług w zakresie wsparcia technicznego

Karty podstawowe