(01/2023) Wykonanie składu tekstu części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XIII i druku publikacji jako trzytomowych książek oraz wykonanie wersji elektronicznej ww. publikacji utrwalonej na nośnikach typu pendrive, wraz z dostawą całego nakładu

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym, zwane dalej „postępowaniem", zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem              https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/82058/details (dalej „platforma”).

Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
poniedziałek, Styczeń 2, 2023 - 12:25