Wykonywanie usług polegających na odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów w sposób wymagany przepisami prawa

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/59997/details . Składanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

W następstwie złożenia przez wykonawcę pytania/wniosku, zamawiający wprowadził w dniu 18 maja 2022 r. zmianę treści wzoru umowy, polegającą na dostosowaniu do formularza ofertowego. Układ porządkowy określony w tym formularzu ma charakter orientacyjny, a tabela zawierająca wycenę zapewnia porównywalność ofert oraz ich prawidłową ocenę.

Zapraszamy do składania ofert w terminie upływającym w dniu 20 maja 2022 r. o godzinie 10:00.

 

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
wtorek, Maj 10, 2022 - 11:41