Wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego kalendarzy na 2022 rok

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/39060/detailsSkładanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym. 

W dniu 16 września br. zamawiający dokonał drobnej zmiany w zał. nr 3 do Umowy (wzoru umowy) wprowadzając w poz. Kalendarze książkowe papier koloru ecru zamiast koloru szary, co proszę uwzględnić w ofercie. 

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
wtorek, Wrzesień 14, 2021 - 11:40