Dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft 365 Business Standard oraz Essential Studio for Angular

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/79239/details . Składanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

W odpowiedzi na pytanie dot. Zadania nr 2, przesłane przez wykonawcę w dniu 30 listopada br. zamawiający wyjaśnił, że dostawa licencji w formie rocznej subskrypcji oprogramowania Essential Studio for Angular dla 3 użytkowników nie stanowi odnowienia, albowiem dotyczy pierwszego roku użytkowania tego oprogramowania przez zamawiającego.

 

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
wtorek, Listopad 29, 2022 - 09:58