(05/2022) Dostawa urządzeń informatycznych

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym, zwane dalej „postępowaniem", zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/55286/details (dalej „platforma”).

Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy.

W następstwie wniosku złożonego przez wykonawcę, zamawiający dokonał w dniu 23 marca 2022 r. zmiany SWZ w zakresie niektórych parametrów macierzy dyskowej określonej w zadaniu nr 1.

Zamawiający:

1) dopuszcza zaoferowanie macierzy, w której liczba dysków obsługiwanych dysków przez kontrolery wynosi minimum 180;

2) dopuszcza zaoferowanie macierzy określonej w elemencie zainstalowane dyski w konfiguracji: min. 8 dysków HDD NLSAS min. 7,2k o łącznej pojemności surowej 94 TB oraz min. 4 dyski SSD SAS RI o łącznej pojemności surowej 15 TB;

3) usuwa możliwość instalacji i obsługi dysków HDD SAS 10k 2,5” 2,4 TB.

Ww. zmiany zostały uwzględnione w plikach pn. „20220323 SWZ_aktualizacja zał. nr 1 zadanie nr 1” oraz „20230323 formularze_załączniki nr 1-3 do SWZ_aktualizacja zał. nr 1 zadanie nr 1”.

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
piątek, Marzec 18, 2022 - 12:17