Wykonywanie usług w zakresie tłumaczeń językowych (pisemnych i ustnych) oraz usług pokrewnych

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Objaśnienie dot. sposobu obliczenia ceny. Formularz cenowy musi zapewnić porównywalność ofert. Warunkiem koniecznym tej formuły jest podanie jednakowej/jednej ceny jednostkowej brutto (kol. 5 i 6) dla każdego trybu (zwykły, ekspres) w odniesieniu do orientacyjnych ilości stron podanych odpowiednio dla trybu w kol. 3 i 4 oraz danej grupy języków (vide poz. 1, 8, 15). Dla każdej poz. 1-21, wykonawca oblicza i wpisuje w kol. 7 wynik mnożenia/iloczyn liczb z kol. 3 i 5, a w kol. 8 wykonawca oblicza i wpisuje wynik mnożenia/iloczyn liczb z kol. 4 i 6. Jak dalej prowadzi formularz cenowy, wykonawca podsumowuje dane wartości, a następnie wpisuje ceny (jednostkowe i całkowite) dot. tłumaczeń ustnych i oblicza sumę poz. 22-25. Porównanie ocen w celu wskazania najniższej ceny i dokonania wyboru następuje na podstawie sumy wartości zawartych w wierszu 24 i 31 formularza (orientacyjna całkowita cena brutto). Nie przewiduje się zróżnicowania cen jednostkowych w odniesieniu do poszczególnych języków w ramach danej grupy. W § 2 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy określono definicję Ceny Jednostkowej, stanowiącej kluczowy i niezmienny parametr rozliczenia za wykonane usługi.

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
czwartek, Kwiecień 25, 2019 - 11:24