Wykonanie w latach 2021-2023 usługi obejmującej realizację projektu graficznego, składu oraz druku „Raportu rocznego Prezesa Urzędu” za rok 2020, 2021, 2022

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/23356/details. Składanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
poniedziałek, luty 22, 2021 - 13:09