Wykonanie oprogramowania stanowiącego system elektronicznego obiegu wniosków urlopowych oraz modułu szyfrowania dokumentów - ponowienie

Karty podstawowe