Wykonanie migracji danych z IBM Lotus Domino (Lotus Notes) do Microsoft Exchange

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniu 3 lipca br. wykonawca skierował pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, na które zamawiający udzielił odpowiedzi zamieszczonych w pliku "20190704 wyjaśnienie i uzupełnienie treści zapytania ofertowego.pdf". 

W dniu 5 lipca br. wykonawca skierował pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, na które zamawiający udzielił odpowiedzi zamieszczonych w pliku "20190708 wyjaśnienie i uzupełnienie treści zapytania ofertowego.pdf". 

W dniu 8 lipca br. wykonawca skierował wnioski, na które zamawiający udzielił wyjaśnień zamieszczonych w pliku "20190709 wyjaśnienie treści zapytania ofertowego_przedłużenie terminu składania ofert.pdf". 

Mając na względzie umożliwienie wykonawcom prawidłowego przygotowania ich ofert, w dniu 9 lipca o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, podczas której zostanie wyjaśniona aktualna architektura systemu Lotus Domino/Notes.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do 15 lipca 2019 r.

Procedura podlega unieważnieniu z powodu nieuwzględnienia przez zamawiającego oferty z najniższą ceną całkowitą C (132 102,00 zł brutto), ponieważ nie spelnia ona warunku finansowego określonego w zapytaniu ofertowym, tj. kwota stanowiąca iloczyn (100 godz. x CU) jest większa niż (0,1 x C), przy czym C = CWS + 100 godz. x CU  gdzie: C – cena całkowita, CWS – cena za wykonanie wdrożenia systemu, zgodnie z § 1 ust. 1 wzoru umowy, CU – stawka/cena za jedną roboczogodzinę usług opisanych w § 1 ust. 2 wzoru umowy. Pozostałe oferty zawierają ceny przewyższające w znaczącym stopniu szacunkową wartość zamówienia, tj. kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.   

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
wtorek, Lipiec 2, 2019 - 14:29