Usługi świadczone w ciągu 12 miesięcy w zakresie drobnych napraw i konserwacji

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ws. użycia środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/12237/details. Składanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający nie dokonał wyboru oferty z powodu braku wystarczających środków na sfinansowanie zamówienia, a ponowienie zapytania ofertowego może zapewnić wyższy poziom konkurencyjności w kolejnej procedurze, o czym zamawiający zdecydowal w dniu 19 marca br.

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
wtorek, Marzec 3, 2020 - 09:22