Usługa medyczna obejmująca wykonanie szczepienia przeciw grypie (opieka lekarska i pielęgniarska) pracowników zamawiającego

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version
W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ws. użycia środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/17168/details . Składanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym.
 
W dniu 7 września br. ok. godz. 17-ej zamawiający otrzymał pytania/wnioski wykonawcy, na które zamawiający udzielił następujących odpowiedzi/wyjaśnień:
 
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert na 14 września?

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11 września br. godz. 10:00.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie w umowie dolnej granicy ilości przeprowadzonych szczepień?

Zamawiający nie dopuszcza wskazania w umowie dolnej granicy ilości (minimalnej) przeprowadzonych szczepień.

3. Czy Zamawiający dopuszcza określenie w ramach kryterium minimalnej ilości osób zaszczepionych podczas jednej akcji wyjazdowej, 20 pracowników?

Zamawiający nie określa minimalnej ilości osób podlegających szczepieniu w ramach jednej akcji wyjazdowej.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na wzorze Zleceniobiorcy?

Zamawiający nie uwzględnia tego wniosku. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić porównywalność ofert, które są ściśle powiązane z warunkami realizacji zamówienia, co przekazano jednolicie w treści wzoru umowy.

5. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów „Formularza ofertowego”?

Zamawiający dopuszcza modyfikację polegającą na rozszerzeniu w formularzu OFERTA zakresu oświadczeń i zobowiązań Wykonawcy, a także wskazania dodatkowych cenników, jednakże pod warunkiem utrzymania wzorcowej treści formularza OFERTA. Zamawiający musi zapewnić porównywalność ofert złożonych przez Wykonawców.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy?

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Zapraszamy do składania ofert w terminie upływającym w dniu 11 września 2020 r. o godzinie 10:00  

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
piątek, Wrzesień 4, 2020 - 11:17