Elektroniczny Urząd Podawczy

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Elektroniczny Urząd Podawczy

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych funkcjonuje elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP umożliwiającej doręczanie pism w formie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru.

Sposoby dostarczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu RPLWMiPB:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie stosownego formularza on-line i załączenie podpisanego dokumentu poprzez platformę ePUAP

  Pismo ogólne do podmiotu publicznego

  W polu "Ustaw/zmień adresata" należy podać identyfikator Urzędu: URPLWMiPB, a następnie z listy znalezionych instytucji wybrać Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
   

 2. Dostarczenie dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym z zastosowaniem kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres esp@urpl.gov.pl.
  UWAGA: Informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać składając dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Dokumenty elektroniczne mogą również być dostarczone w godzinach pracy urzędu (8.00-16.00) do Kancelarii Głównej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C w Warszawie na nośnikach danych z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.:
 • pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana przez system operacyjny MS Windows XP

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie przesyłki spełniające następujące wymagania:

 • sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

            Microsoft Word 2003, 97 (.DOC)

            Rich Text Format (.RTF)

            Microsoft Excel (.XLS)

            .JPEG, .TIFF, .BMP

            .PDF

            pliki skompresowane .ZIP zawierające pliki danych w powyższych formatach

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne)
 • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument
 • wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej powyższych wymogów nie zostanie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  jak również nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
środa, luty 17, 2016 - 12:29

Rejestr zmian

 • środa, luty 17, 2016 - 12:30 - Aktualizowano przez urpl_redaktor.
 • poniedziałek, Marzec 14, 2016 - 13:23 - Aktualizowano przez sebtom.