NIEAKTUALNE_Realizacja szkolenia nt. „Warsztat Menedżerski Neurowspółpraca, komunikacja i budowanie relacji w zespole oraz z partnerami w organizacji w oparciu o style myślenia FRIS®”

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W procedurze udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego komunikacja między zamawiającym a oferentami/wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia ws. użycia środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/18001/details. Składanie ofert, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień, zawiadomień odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

 

W dniu 12 października br. wykonawca złożył oświadczenie o rezygnacji z wykonania zamówienia i zawarcia umowy.

Zapytanie ofertowe zostanie ponowione.

 
 
Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
piątek, Październik 2, 2020 - 14:53