Dostawa certyfikatu elektronicznego potwierdzającego prawo do korzystania z usługi wsparcia technicznego producenta oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise for VMware 13 sockets oraz z bezpłatnej aktualizacji tego oprogramowania

Karty podstawowe