(06/2021) Długoterminowy najem dwóch samochodów osobowych, w tym jednego o napędzie elektrycznym

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym, zwane dalej „postępowaniem", zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, ze zm.) oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania. 

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl/pn/urpl/demand/notice/public/30486/details (dalej „platforma”). Składanie ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wnoszenie pytań i przekazywanie wyjaśnień treści SWZ, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformy.

W dniu 11 czerwca 2021 r. zamawiający dokonał zmiany/uzupełnienia treści zadania nr 2, poprzez dopuszczenie/dodanie wariantu nadwozia typu liftback. 

Oferty proszę składać na aktualnym formularzu zawartym w pliku pn. "20210611 formularze_załączniki nr 1-4 do SWZ_aktualizacja zał. nr 1 dot. zadania nr 2".     

 

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
poniedziałek, Czerwiec 7, 2021 - 14:03