(06/2019) Rezerwacje i sprzedaż pobytów z noclegami w hotelach zlokalizowanych przeważnie w Europie, wykonywane z przeznaczeniem dla delegatów zamawiającego

Karty podstawowe

Wersja do wydrukuWyślij e-mailemPDF version

W dniu 23 maja br. zamawiający dokonał poprawki omyłki pisarskiej w określeniu waluty w kol. 2 wyceny orientacyjnej (str. 14 SIWZ) w odniesieniu do Chin (Pekin), na prawidłową EUR, zgodnie z podaną odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Ta zmiana i drobne korekty redakcyjne zostały uwzględnione w pliku "20190523 SIWZ_aktualizacja", a także na str. 2 załącznika nr 1 do SIWZ w pliku "20190523 formularze_załączniki nr 1-4 do SIWZ_aktualizacja". Nieznaczna skala wprowadzonej zmiany nie powoduje obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.      

Opublikowany przez:
urpl_redaktor
Data publikacji:
piątek, Maj 17, 2019 - 12:52