(05/2020) Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie: zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i 3-letnie utrzymanie systemu informatycznego klasy ERP

Karty podstawowe