(04/2019)Dostawa, zainstalowanie, wdrożenie licencjonowanego oprogramowania do obsługi dokumentacji elektronicznej produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych oraz serwisowanie tego oprogramowania w rocznym okresie obowiązywania licencji

Karty podstawowe